Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Διδάσκοντας τον εθελοντισμό


Εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο μη τυπικής μάθησης με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον εθελοντισμό με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο, βασισμένο στις αρχές της βιωματικής μάθησης και προορισμένο για χρήση από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mέρος του εθνικού σχεδίου δράσης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, εθνικός συντονιστικός φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου