Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι» του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι» του Συμβουλίου της Ευρώπης, πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το εγχειρίδιο υποστηρίζει την εκστρατεία No Hate Speech Movement των νέων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να θίξουν το θέμα της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από τη «ματιά» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Το εγχειρίδιο παρέχει στους ενδιαφερόμενους μια θεωρητική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, μια αναλυτική περιγραφή των στόχων της εκστρατείας και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη χρήση του εγχειριδίου. 
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά 21 δραστηριότητες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες συνοδεύονται από οδηγίες/συμβουλές για τους συντονιστές, ιδέες για δράση, βοηθητικό/συνοδευτικό υλικό και παραλλαγές. 
Το εν λόγω εγχειρίδιο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά, μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

2 σχόλια: